2013 AVA Academic Awards and Picnic

[caption id="attachment_779" align="alignnone" width="940"]2013 AVA Award and Picnic 2013 AVA Award and Picnic[/caption]

DSCN9513

[caption id="attachment_781" align="alignnone" width="940"]2013 AVA Award and Picnic P03 2013 AVA Award and Picnic P03[/caption] [caption id="attachment_782" align="alignnone" width="4000"]2013 AVA Awards and Picnic P04 2013 AVA Awards and Picnic P04 [/caption] [caption id="attachment_783" align="alignnone" width="225"]2013 AVA Award and Picinic P05 2013 AVA Award and Picinic P05[/caption]

[caption id="attachment_784" align="alignnone" width="768"]2013 AVA Award and Picnic P06 2013 AVA Award and Picnic P06[/caption][caption id="attachment_783" align="alignnone" width="768"]2013 AVA Award and Picinic P05 2013 AVA Award and Picinic P05[/caption]

[caption id="attachment_785" align="alignnone" width="768"]2013 AVA Award and Picnic P07 2013 AVA Award and Picnic P07[/caption] Montgomery County Council member Phil Andrews (06/09/13) [caption id="attachment_786" align="alignnone" width="768"]2013 AVA Award and Picnic P08 2013 AVA Award and Picnic P08[/caption] [caption id="attachment_787" align="alignnone" width="940"]2013 AVA Award and Picnic P09 2013 AVA Award and Picnic P09[/caption] Kevin Pham – $1000 Scholarship Recipient – Sponsored by AVA [caption id="attachment_788" align="alignnone" width="940"]2013 AVA Award and Picnic P10 2013 AVA Award and Picnic P10[/caption] Michelle Nguyen – $1000 Scholarship – Sponsored by State Farm Lanie Nguyen [caption id="attachment_789" align="alignnone" width="300"]2013 AVA Award and Picnic P11 2013 AVA Award and Picnic P11[/caption] Theresa Tran – $1000 Scholarship – Sponsored by KetDoan [caption id="attachment_790" align="alignnone" width="940"]2013 AVA Award and Picnic P12 2013 AVA Award and Picnic P12[/caption]

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Trình diễn thời trang – 2024 ‘Spring Fever’ fashion show at Montgomery Mall

  Theo tin WestField Montgomery Mall trong quận Montgomery WHAT: ‘Spring Fever’ fashion show WHEN: Friday, April 5, 2024 from 6 PM to 9 PM WHERE: 7101 Democracy Boulevard Bethesda MD…

  Sở Cảnh sát Thành phố Rockville sẽ tặng Steering Wheel Locks miễn phí vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 3 tại trạm Rockville City Police Department từ 9 giờ sáng đến 1 giờ chiều

  Theo tin Public Information Office trong Thành phố Rockville RCPD phân phối khóa vô lăng miễn phí Ngày 6 tháng 3 năm 2024 Khóa vô lăng đang sử dụng Với…

  Leave a Reply

  You Missed

  24 Trang trại nông nghiệp trong Quận Montgomery mở cửa cho du khách Mua sắm và Tham quan vào Thứ Bảy ngày 27 và Chủ Nhật, ngày 28 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 19, 2024
  • 10 views

  Quận Montgomery cung cấp vắc-xin ‘Back-to-School’’ miễn phí cho trẻ em trong độ tuổi đi học tại nhiều địa điểm cho đến cuối tháng 9

  • By adminVM
  • July 18, 2024
  • 16 views

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 24 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 72 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 59 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 89 views