Đại Lễ Kỷ Niệm Năm Thứ 74 Ngày Khai Sáng Phật Giáo Hòa Hảo

http://youtu.be/uu-g8FLTUyY

Đại Lễ Khai Sáng Nền Đạo Phật Giáo Hòa Hảo (1939-2013) Lúc 12 giơ trưa ngày Chủ Nhật 07 tháng 7 năm 2013 tại: SCHWEINHAUT SENIOR CENTER, 1000 FOREST GLEN ROAD SILVER SPRING, MD 20901 by iReporter NamAnh

http://youtu.be/uu-g8FLTUyY

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours