Tuyển Lựa Cho Kỳ Thi Đấu Thể Thao Mùa Thu, Tập Dượt Bắt Đầu Ngày 14 Tháng 8

Theo nguồn tin của montgomeryschoolsmd.org Những tuyển lựa và tập dượt thể thao cho phần đông các đội thể thao mùa thu của các trường trung học cấp III MCPS bắt đầu vào Ngày thứ Tư 14 tháng 8. Các môn thể thao mùa thu gồm có bóng bầu dục, khúc côn cầu trên cỏ, bóng tròn nam, bóng tròn nữ, bóng chuyền nữ, quần vợt nữ; việt dã hỗn hợp, golf hỗn hợp và đội đánh banh tay ngoài đội tuyển. Học sinh nên tham khảo với giám đốc thể thao tại trường em hay xem trang mạng trường học để xác định ngày, giờ và địa điểm của nơi tập dượt. Học sinh phải được khám sức khỏe tổng quát để chơi thể thao tại cấp trung học cấp III. Một mẫu đơn y tế, có chữ ký của học sinh, phụ huynh và bác sĩ hay y tá, một thẻ y tế khẩn cấp điền đầy đủ, và một giấy cho phép của phụ huynh phải được nạp trước khi học sinh dự cuộc tuyển lựa vào một đội thể thao. Có thể cần phải có các đơn khác nữa. Xin liên lạc với trường trung học cấp III của em về các đơn này. Phòng Thể Dục Thể Thao http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours