Hội Chợ Ngày Trở Lại Trường Được Tổ Chức vào Ngày 24 tháng 8

Theo nguồn tin trên trang mạng của montgomeryschoolsmd.org Làm cho Ngày Hội Trở Lại Trường Công Lập Quận Montgomery (MCPS) thành một phần của những dịp vui chơi của mùa hè! Hội chợ sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 24 tháng 8, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều, tại Carver Educational Services Center, 850 Hungerford Drive ở Rockville. Hội chợ này là một cách rất tốt để cho các gia đình tìm hiểu về các chương trình và dịch vụ của hệ thống trường học, trong lúc thưởng thức âm nhạc, giải trí, các sinh hoạt trẻ em, tặng quà và nhiều nữa. Chương trình được MCPS Division of Family and Community Partnerships tổ chức. Xin ghi xuống lịch và tiếp tục xem trang mạng Ngày Hội Trở Lại Trường trong suốt mùa hè để có những tin tức cập nhật. Xin quý vị hiểu là cặp đi học sẽ không được phân phát tại hội chợ, mà sẽ được cung cấp cho các trường để phát cho các học sinh thiếu thốn.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours