Phụ Huynh Kiểm Điểm Danh Sách Sẵn Sàng Cho Niên Học Mới

Theo nguồn tin trên trang mạng của montgomeryschoolsmd.org Phụ huynh, thời gian đã đến lại—khởi đầu của một năm học mới! Quý vị đã sẵn sàng chưa? Đây là một danh sách kiểm điểm những điều giúp bảo đảm là quý vị đã được trang bị những thông tin cần thiết để có được một niên học thành công: Xin hoàn tất mẫu Thông Tin Khẩn Cấp của Học Sinh (Student Emergency Information Form) của con quý vị để nhà trường có thể liên lạc với quý vị về việc trường học đóng cửa, bệnh hoạn, và các tin tức cập nhật quan trọng. Nên nhớ cho trường học biết liền tức thì nếu có sự thay đổi trong niên học. Ghi danh cho Edline! Edline là một hệ thống trang mạng mà cho phép phụ huynh các học sinh trung học cấp II và cấp III kiểm soát điểm và bài tập của các em. Xem, in hay nạp xuống lịch trường học 2013-2014 và xem thông tin về những ngày quan trọng và chương trình. Lấy Thông Tin về Đường Xe Buýt của con em. Phụ huynh nào có câu hỏi về tuyến xe buýt có thể tìm các câu trả lời tại đây. Xin nhớ dùng mylunchmoney.comđể bỏ thêm tiền vào tài khoản của con quý vị. Việc này sẽ tránh cho con quý vị khỏi phải đem theo tiền đến trường hằng ngày. Phòng ăn cũng có nhận tiền trả trước bằng tiền mặt hay chi phiếu. Hãy đến tham dự Đêm Trở Lại Trường tại trường học của con quý vị.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours