LUCKY ONES ARE 55+ AND THEY HAVE ALLLL… THE FUN

LUCKY ONES ARE 55+ AND THEY HAVE ALLLL… THE FUN Montgomery County Recreation Senior Centers are full-service facilities with a wide range of activities that are open five days a week. They provide a weekday lunch program, educational seminars, entertainment, and fitness classes. Transportation is available on a limited basis to most Senior Centers and…

Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Giáo Xứ Mỹ Yên

Courtesy of Mr. Dau Thanh Van Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng giám mục VN . Trong tinh thần hiệp thông, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam tổ chức buổi thắp nến cầu nguyện cho giáo dân giáo xứ Mỹ Yên bị chính quyèn VN bắt giữ: trước tượng đài Đức Mẹ vào tối…

Tin Tức Consortia

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Các chương trình consortia Northeast (NEC) và Downcounty (DCC) và các chương trình đăng ký trường cấp III sẽ tổ chức những buổi họp thông tin trong tháng Chín và tháng 10. Các học sinh Lớp 8 sống trong khu NEC hay DCC…

Chạy Đua cho Tất Cả Trẻ Em

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Cuộc Chạy Đua cho Tất Cả Trẻ Em là một cách vui để hỗ trợ các trẻ em và gia đình khắp vùng Washington. Sự kiện này sẽ giúp gây quỹ cho chăm sóc y tế chuyên môn hóa, nghiên cứu về các…

Downtown Wheaton to Host Food Truck Festival on Saturday, September 28

For Immediate Release: 8/28/2013 The Wheaton Urban District and the District/Maryland/Virginia (DMV) Food Truck Association (FTA) are co-sponsoring the Curbside Cookoff Food Truck Festival on Saturday, September 28, from noon to 8 p.m. at the Wheaton Triangle at Reedie Drive and Grandview Avenue. Twenty of DMV’s most popular food trucks will participate, dishing out some…

Những Sinh Hoạt Miễn Phí Cho Gia Đình Trong Các Buổi Tối Thứ Sáu Tại Trung Tâm Giải Trí Cộng Đồng (Community Recreation Center) Long Branch

FREE FRIDAY FUN NIGHTS FOR THE FAMILY AT Long Branch Community Recreation Center Join us at the Long Branch Community Recreation Center every Friday at 7:00 pm for special events that are free and fun for children and their families: September 27 – Youth Basketball Showcase, course #366204. October 4 – Family and Elementary School…

Parade Application Due Today Monday September 23‏

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery Submit your Thanksgiving Parade Application DUE SEPTEMBER 23rd Montgomery County Thanksgiving Parade Saturday Nov. 23rd Apply now!  The Thanksgiving Parade applications for the televised Montgomery County Thanksgiving Parade are due on September 23, 2013.  Late applications will not be accepted. Download the Application at 2013 Thanksgiving Parade Application Fax Back…

Mini Maker Faire Coming to Silver Spring on September 29

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery For Immediate Release: 9/12/2013 Montgomery County is teaming up with KID (Kids International Discovery) Museum to host the Silver Spring Mini Maker Faire on Sunday, September 29 from noon to 5 p.m. at the Silver Spring Civic Building, located at the corner of Ellsworth Dr. and…

Bắt Cứ Lúc Nào Cũng là Thời Gian Tốt để Lấy Thẻ Thư Viện

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Tháng Chín là Tháng Ghi Danh cho Thẻ Thư Viện và để chào mừng, Hệ Thống Các Thư Viện Công Quận Montgomery (MCPL) đang nhắc nhở các cư dân quận thuộc mọi lứa tuổi là thẻ thư viện là một thẻ tốt và…