Lớp Vô Vi Nam Việt Võ Đạo

Source: Yanni Nguyen & Sang Tran & Vovinam Hoa Thịnh Ðốn Hy vọng mọi người có một kỳ nghỉ thoải mái. 4 lớp võ Vovinam ở quận Montgomery bang Maryland sẽ bắt đầu thứ 7 này. Bà con nên đăng ký gấp tại:

Http://recweb.montgomerycountyMD.gov/

Please share cho bạn bè biết. Đăng ký lớp Vovinam ở Maryland tại đây: https://recweb.montgomerycountymd.gov/ – Mã số 362277 cho lớp ở Eastern MS (Silver Spring) – Mã # 362293 cho lớp ở Germantown – Mã # 362300 cho lớp ở Whetstone ES (Gaithersburg) – Mã # 362301 cho lớp ở Darnestown ES (Gaithersburg) [caption id="attachment_968" align="alignnone" width="628"]Vo Vi Nam Classes Fall 2013 Flyer Vo Vi Nam Classes Fall 2013 Flyer[/caption]

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours