Bắt Cứ Lúc Nào Cũng là Thời Gian Tốt để Lấy Thẻ Thư Viện

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Tháng Chín là Tháng Ghi Danh cho Thẻ Thư Viện và để chào mừng, Hệ Thống Các Thư Viện Công Quận Montgomery (MCPL) đang nhắc nhở các cư dân quận thuộc mọi lứa tuổi là thẻ thư viện là một thẻ tốt và thông mình nhất trong ví, túi xách, túi đeo lưng của bạn hay trên dây chìa khóa… và là miễn phí! Thẻ thư viện là chìa khóa cho nhiều kinh nghiệm—đọc những quyển sách yêu chuộng, tìm hiểu những đề tài không kể hết được, nghe nhạc, học một ngôn ngữ mới, và đạt kỹ năng mới. Lấy thêm chi tiết tại www.montgomerycountymd.gov/library và viếng thăm thư viện vùng nhà quý vị để ghi danh. Quý vị sẽ nhận một “cám ơn” đặc biệt khi quý vị ghi danh cho thẻ mới trong tháng Chín.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours