Chạy Đua cho Tất Cả Trẻ Em

Cuộc Chạy Đua cho Tất Cả Trẻ Em là một cách vui để hỗ trợ các trẻ em và gia đình khắp vùng Washington. Sự kiện này sẽ giúp gây quỹ cho chăm sóc y tế chuyên môn hóa, nghiên cứu về các bệnh ấu nhi, và những dịch vụ quan trọng về sức khỏa và phòng bệnh để giữ cho mọi trẻ em được mạnh khỏe qua việc hỗ trợ Children’s National Medical Center (Trung Tâm Y Tế Trẻ Em Quốc Gia). Chạy, đi bộ và Kids’ Dash sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy 5 tháng 10, 2013 tại Freedom Plaza ở Washington, D.C. Sự kiện bắt đầu lúc 7 giờ sáng và sẽ kết thúc lúc 1 giờ trưa. Các tham dự viên, nhà bảo trợ, và cộng tác viên sẽ có cơ hội gặp gỡ những chuyên gia hàng đầu về nhi khoa và nghe những câu truyện khích lệ về các trẻ em đang lớn mạnh sau khi được điều trị tại Children’s National Medical Center. Đề thêm thông tin, xin xem trang mạng Chạy Đua Cho Tất Cả Trẻ Em http://childrensnational.donordrive.com/index.cfm?fuseaction=donorDrive.event&eventID=502

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours