Hãy Gia Nhập Election Day Team

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học trong quận Montgomery Hãy gia nhập Election Day Team Sáng Kiến Lá Phiếu Tương Lai của Hội Đồng Tuyển Cử Quận Hạt Montgomery đang tìm kiếm những học sinh lớp 11 và 12 để phục vụ với tư cách trọng tài tuyển cử cho các cuộc bầu cử thống đốc sắp tới. Các học sinh làm trọng tài sẽ được lĩnh $180. Các đơn xin có hạn chót vào ngày thứ Sáu, 1 tháng 11. Để có thêm thông tin và lấy đơn, email cho Dr. Gilberto Zelaya (gilberto.zelaya@montgomerycountymd.gov)

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours