Các Ngày Cộng Đồng với Giám Đốc Học Vụ Starr

Theo nguồn tin của quận Montgomery Giám Đốc Học Vụ Joshua Starr sẽ tổ chức bốn Ngày Cộng Đồng trong niên học này, trong những ngày đó ông sẽ thăm viếng các trường, gặp gỡ giáo chức và trả lời các câu hỏi của các phụ huynh và thành viên cộng đồng. Mỗi Ngày Cộng Đồng sẽ kết thúc bằng một Buổi Họp Công Cộng lúc 7 giờ 30 tối, nơi đó công chúng có thể đặt câu hỏi và chia sẻ cảm nghĩ và ý kiến. Ngày Cộng Đồng đầu tiên được định vào ngày thứ Hai, 14 tháng 10, và gồm những trường trong các nhóm trường Clarksburg, Poolesville, Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley, Watkins Mill, Northwest và Quince Orchard. Buổi Họp Công Cộng sẽ được tổ chức lúc 7 giờ 30 tối tại Clarksburg High School. Các dịch vụ trông trẻ miễn phí và thông dịch sẽ có tại các Buổi Họp Công Cộng. Để có thêm thông tin, xin xem trang Giám Đốc Học Vụ hay gọi 301-279-3100.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours