Chào Mừng 50 Năm Học Hỏi Môi Trường Ngoài Trời tại MCPS!


Chương Trình Giáo Dục Môi Trường Ngoài Trời sẽ tổ chức một Hội Chợ Giáo Dục Môi Trường vào ngày 26 tháng 10 để đánh dấu kỷ niệm năm thứ 50 dạy và học trong lớp học ngoài trời! Ngày này kiện sẽ được tổ chức tại Lathrop E. Smith Environmental Education Center, 5110 Meadowside Lane ở Rockville, từ 10 giờ 00 sáng đến 1 giờ 00 chiều.

Chương Trình Giáo Dục Ngoài Trời phục vụ 25,000 học sinh hằng năm. Chương trình xây dựng kiến thức về nội dung, cung cấp kinh nghiệm mà giúp các em dùng trí óc trong việc giải quyết vấn đề có sáng tạo, và trau dồi khả năng cùng làm việc hợp tác.

Xin hãy đến xem học hỏi môi trường ngoài trời là những gì! Chương trình sẽ trình bày những trạm học hỏi, loài bò sát và loài chim ăn thịt, các trò chơi về môi trường thiên nhiên và còn nhiều nữa. Dịch vụ chuyên chở miễn phí sẽ được cung cấp từ Magruder High School.

Để biết thêm thông tin, xin gọi 301-924-3123.Leave a Reply