Mùa Hội Đại Học Đang Sôi Nổi

Tháng 10 và tháng 11 cung cấp nhiều cơ hội cho các phụ huynh và học sinh để tham dự các ngày hội đại học và tìm hiểu về các cơ hội giáo dục đại học. Đây là một vài ngày hội đại học chính sắp tới: Hội Nghị Học Bổng Đại Học 2013: Thứ Bảy, 26 tháng 10. Montgomery College sẽ tổ chức Hội Nghị Học Bổng Đại Học thường niên vào ngày thứ Bảy, 26 tháng 10, từ 9 giờ sáng – 2 giờ chiều. Hội nghị sẽ cung cấp thông tin về các học bổng, trợ giúp tài chính và việc thu nhận. Sự kiện do MCPS và the Universities at Shady Grove đồng bảo trợ. Xem www.montgomerycollege.edu/scholarshipconference để biết thêm thông tin và ghi danh. Ngày Hội Đại Học Toàn Quốc vùng Washington D.C.: thứ Tư, 6 tháng 11, tại Washington Convention Center ở Washington, D.C. từ 9 giờ sáng – trưa và 6 – 8 giờ tối. Có thể tìm thêm thông tin tại trang mạng National Association for College Admission Counseling Ngày Hội Đại Học Hispanic: thứ Tư, 13 tháng 11, tại Trung Tâm Sinh Hoạt tại Bohrer Park, 506 S. Frederick Avenue ở Gaithersburg. Xin kiểm lại với Trung Tâm Đại Học và Nghề Nghiệp nơi trường các em để xin giấy phép và thông tin về phương tiện di chuyển. Một buổi họp thông tin đặc biệt cho phụ huynh sẽ đuoc tổ chức vào ngày thứ Ba 12 tháng 11 từ 7 giờ – 8 giờ 30 tối tại Gaithersburg High School, 101 Education Boulevard ở Gaithersburg. Để biết thêm thông tin, xin tiếp xúc Patty Maloney tại 301-353-8029 hay xem trang mạng National Hispanic College Fair.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours