Trade Foundation Cần Được Tặng Xe Hơi

Montgomery County Students Automotive Trades and Information Technology Foundations (ATF) đang cần được tặng xe hơi. Quà tặng của quý vị sẽ giúp khoảng 350 em học sinh trung học cấp III học cách lượng giá, sửa chữa và tân trang xe cũ. ATF là một tổ chức phi lợi nhuận bảo trợ chương trình dạy về xe hơi bằng cách dạy thực hành về cách bảo trì, sửa chửa, bán và tiếp thị. Xe hơi có thể được tặng tại bất cứ chương trình xe hơi nào tại các trường trung học cấp III Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley và Thomas Edison. Người tặng xe có thể được giảm thuế. Để có thêm thông tin, xem trang mạng ATF và bấm vào Donate Your Car (Tăng Xe của Bạn) ở đầu trang. Hay, liên lạc với Mike Snyder tại 301-929-2164.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours