Hãy Đến Với Giám Đốc Học Vụ Starr về Tình Trạng Trường Học 2013

Kính mời quý vị đến với Giám Đốc Học Vụ Joshua Starr tại buổi trình bày hằng năm lần thứ hai của ông về Tình Trạng Trường Học vào Ngày thứ Hai 11 tháng 11 tại The Music Center ở Strathmore. Dr. Starr sẽ chia sẻ viễn kiến của ông về việc làm thế nào để học khu có thể chuẩn bị cho tất cả mọi học sinh thành công trong tương lai của các em. Ngày này là miễn phí và dành cho công chúng. Chương trình bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng với một bữa điểm tâm nhẹ và cơ hội để xem các màn trình diễn và triển lãm nghệ thuật của học sinh MCPS trong khắp Music Center tại Strathmore. Lúc 8 giờ 30 sáng, Dr. Starr sẽ đọc diễn văn về Tình Trạng Trường Học. Chương trình dự trù sẽ kết thúc vào 9 giờ 30 sáng. Sẽ có thông dịch ngoại ngữ và ra dấu tay. Xin cho chúng tôi biết quý vị có dự định đến tham dự vào Ngày 11 tháng 11 hay không. Xin hồi đáp trước hoặc đúng Ngày 1 tháng 11, tại www.mcpsstateoftheschools.org.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours