Thời Tiết Mùa Đông: Xin Giữ Liên Lạc với MCPS

Theo nguồn tin của hệ thống trường học công quận Montgomery Thời tiết mùa đông sắp đến. MCPS mang đến cho phụ huynh nhiều cách để biết về việc đóng cửa trường, đi học trễ và tan trường sớm do thời tiết khắc nghiệt.  AlertMCPS (Báo Động MCPS) Nhận tin nhắn qua điện thoại…

Recreation Department Offers a Variety of Holiday Activities

Theo nguồn tin của quận Montgomery For Immediate Release: 11/25/2013 Recreation Department Offers a Variety of Holiday Activities Montgomery County Recreation is offering a wide-range of community events for the whole family to enjoy this holiday season: • Holiday Magic and Fun – December 6, 6:30 to 8 p.m. Good Hope Community Recreation Center, 14715…

Các Văn Phòng Chính Phủ Trong Quận Đóng Cửa Trong Ngày Lễ Tạ Ơn

Theo nguồn tin của quận Montgomery For Immediate Release: 11/19/2013 Holiday Schedule for Thanksgiving Day Montgomery County government will observe the following holiday schedule for Thanksgiving Day on Thursday, November 28: County Offices – closed Libraries – closed County liquor stores – closed Recreation – all programs and facilities are closed Montgomery Parks – all…

Ghi Danh Khoá Vovinam Mùa Đông Trên Mạng

Theo nguồn tin của Vovinam Hoa Thịnh Ðốn Khoá Vovinam mùa đông ở bang Maryland sẽ bắt đầu vào tháng Giêng 2014. Các bạn hãy đăng ký lớp liền nhé. Đăng ký online tại đây: Http://recweb.montgomerycountyMD.gov Course #: 368860 (lớp Silver Spring) Course #: 368861 (lớp Germantown) Course #: 368863 (lớp Darnestown) Course #: 368865…

Các Văn Phòng Ghi Danh Bảo Hiểm Y Tế Toàn Dân Quận Montgomery Mở Cửa Thêm Giờ Trong Thứ Bảy Bắt Đầu Từ Ngày 23 Tháng 11 Và Ngày 7 Tháng 12

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery For Immediate Release: 11/14/2013 Sign Up For Affordable Care Act Health Coverage; Saturday Enrollment Hours Added Signed into law in March 2010, the Patient Protection and Affordable Care Act (ACA) requires legal residents ages 18 to 64 to have health insurance coverage beginning in 2014 or…