Tin Tức về Consortium và Các Chương Trình Cần Ghi Danh

Theo nguồn tin trên trang mạng của trường học công trong quận Montgomery Hạn cuối để nạp đơn đăng ký tham gia vào tiến trình Choice và các chương trình phải ghi danh là Ngày thứ Sáu 8 tháng 11. Hạn cuối để nạp đơn tham gia trong tiến trình Choice và cho chương trình cần phải được đăng ký là ngày thứ Sáu 8 tháng 11. Đơn Choice đã được gởi qua bưu điện đến các học sinh Lớp 5 sống tại Middle School Magnet Consortium (MSMC) và các học sinh Lớp 8 sống tại Downcounty Consortium (DCC) và Northeast Consortium (NEC) vào giữa tháng 10. Để biết thêm thông tin về tiến trình Choice , xin xem những trang mạng này: NEC DCC MSMC Nếu quý vị mới đến học khu, Division of Consortia Choice and Application Program Services sẽ tổ chức một buổi họp ghi danh cho học sinh vào ngày 5 tháng 11, từ 5 giờ đến 7 giờ 30 tối. Buổi họp này dành cho các phụ huynh của các học sinh mới mà sẽ chuẩn bị học trường cấp III tại NEC và DCC hoặc vào trường cấp II tại MSMC trong niên học 2014. Để biết thêm thông tin, xin gọi 301-592-2040.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours