Ghi Danh Khoá Vovinam Mùa Đông Trên Mạng

Theo nguồn tin của Vovinam Hoa Thịnh Ðốn Khoá Vovinam mùa đông ở bang Maryland sẽ bắt đầu vào tháng Giêng 2014. Các bạn hãy đăng ký lớp liền nhé. Đăng ký online tại đây: Http://recweb.montgomerycountyMD.gov Course #: 368860 (lớp Silver Spring) Course #: 368861 (lớp Germantown) Course #: 368863 (lớp Darnestown) Course #: 368865 (lớp Montgomery Village) Mùa Đông lạnh lẽo, phải tập thẻ thao nhiều vào. Võ Đường Phi Long VOVINAM OF MARYLAND

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours