Mr. Bánh Mì

Theo nguồn tin trên trang mạng của rockvillenights.com MR. BÁNH MÌ OPENING IN ROCKVILLE (PHOTOS) http://www.rockvillenights.com/2013/12/mr-banh-mi-menu-photos-mr-banh-mi-opens.html Source: Eater in DC Alba Osteria, Mr. Banh Mi Open http://dc.eater.com/tags/mr-banh-mi ADDRESS: 785 Rockville Pike Rockville, MD 20852

Washington Regional Alcohol Program’s (WRAP’s) SoberRide Cho Người Say Rượu Gọi Taxi Đi Miễn Phí Dưới $30 Đô La Mỹ Từ 10 Giờ Đêm Giao Thừa Dương Lịch Đến Giờ 6 Sáng Năm Mới 2014

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery For Immediate Release: 12/30/2013 Department of Liquor Control Supports Designated Driving Program This New Year’s Holiday In an effort to help prevent drunk driving in Montgomery County during the New Year’s holiday and beyond, the Montgomery County Department of Liquor Control (DLC) is promoting local drunk…

Nhắt Nhở Về Recylce Cây Thông Giáng Sinh Trong Những Ngày Lấy Rác Cho Nhà Ở Một Gia Đình

Theo nguồn tin trên trang mạng của quận Montgomery For Immediate Release: 12/26/2013 Reminders for Recycling Christmas Trees Montgomery County residents are reminded that when the holidays are over, they can recycle their live Christmas trees. The Department of Environmental Protection’s Division of Solid Waste Services (DSWS) says residents of single-family homes may recycle Christmas…

CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẦU NĂM Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin trong Bản Tin Nguồn Sống CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẦU NĂM – LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA Giáo Hội dành ngày đầu năm dương lịch để cử hành Mầu Nhiệm Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và để cầu cho hòa bình trên thế giới. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên…

Giáo Xứ Mẹ Vietnam Maryland Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013

Nhạc Cảnh – Đức Maria Gương Mẫu Niềm Tin Tuyệt Vời. http://youtu.be/d5TzUUsQjcY Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Adam & Eve. http://youtu.be/ctr61q9NoDI Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa http://youtu.be/L2CgYdLWrH8 Văn Nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh 2013 – Múa http://youtu.be/fOnW1N2o-YA Nhạc Cảnh – Sáng Ký Thế. Tổ Phụ Abraham http://youtu.be/Faxr7XJsEzM

Chương Trình SMASH-B Năm 2013 Của VNMAP

Viet Nam Medical Assistance Program (Tổ Chức Hỗ Trợ Y Tế cho Việt Nam) P.O. Box 7424,Gaithersburg, Maryland 20898 Website: www.vnmap.org Email: vnmapteam@vnmap.org — o0o Quận Montgomery, ngày 1 tháng 11 năm 2013 Kính thưa Quí Ông/Bà: Tôi xin hân hạnh giới thiệu đến Quí vị chương trình SMASH-B của VNMAP trong năm 2013 cùng…

Lễ Mãn Khóa Lớp Tự Vệ Nhập Môn Vo Vi Nam 2013

Brief History of VoViNam Martial Art (12/21/13) http://youtu.be/iJ-qpOBmurc Vô Vi Nam vùng Hoa Thịnh Đốn Chúc Mừng Lễ Giáng Sinh và Năm Mới 2014 http://youtu.be/dwrZr7dR49Y Biểu Diễn Võ Thuật trong Lễ Mãn Khóa Vovinam Việt Võ Đạo … võ đường Phi Long, … Vovinam Of Maryland tại trường Eastern Middle ở Maryland (21/12/13) http://youtu.be/aUlpNk01-Qc Thi…

Thông Báo Đóng Cửa & Các Dịch Vụ Trong Ngày Lễ Giáng Sinh và Năm Mới

Theo nguồn tin của quận Montgomery For Immediate Release: 12/19/2013 Holiday Schedule for Christmas and New Year’s Days Montgomery County government will observe the following holiday schedule for Christmas Day on Wednesday, December 25 and New Year’s Day on Wednesday, January 1: County Offices – closed Libraries – closed on December 25 and January 1;…

Giáo Xứ Mẹ Việt Nam: CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2013

Theo nguồn tin trong Bản Tin Nguồn Sống CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI LỄ GIÁNG SINH 2013 Thứ Ba 24/12/2013: 8:00 AM: Lễ Ngày (Daily Mass) 5:30 PM: Canh Thức Giáng Sinh (học sinh trường Giáo Lý) 6:00 PM: Lễ Vọng Giáng Sinh (chính yếu dành cho trẻ em) 8:30 PM: Canh Thức Giáng Sinh (Ca Đoàn…