Lễ Mãn Khóa Lớp Tự Vệ Nhập Môn Phái Vovinam- Việt Võ Đạo

Lễ Mãn Khóa Lớp Tự Vệ Nhập Môn Chương Trình Gồm: – Giới thiệu sơ lược về môn phái Vovinam- Việt Võ Đạo – Giới thiệu sơ lược về võ đường Phi Long, Vovinam Of Maryland – Các em môn sinh biểu diễn những đòn thế học trong 3 tháng qua – Giao lưu với những võ đường Vovinam lân cận – Kết nối tình Vovinam không biên giới Kính Mời: – Những võ đường Vovinam lân cận – Những võ phái thân hữu khác – Những người đam mê võ thuật – Phu huynh và bạn bè thân hữu Võ Đường Phi Long Kính Mời Date: Saturday, December 21, 2013 Time: 12:30pm until 3:30pm Address: Eastern Middle School Apparel Store, 300 University Blvd E, Silver Spring, Maryland 20901 [caption id="attachment_1159" align="alignnone" width="441"]Le Man Khoa 2013 Lop Tu Ve Nhap Mon Le Man Khoa 2013 Lop Tu Ve Nhap Mon[/caption]

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours