Học Sinh MCPS Tổ Chức Bán Xe Hơi, Máy Điện Toán Cũ

Theo nguồn tin của hệ thống trường học công quận Montgomery Học sinh trong chương trình Montgomery County Students Automotive Trades Foundation (ATF) và Information Technology Foundation (ITF) sẽ bán xe hơi cũ và máy điện toán do học sinh tân trang vào ngày thứ Bảy 14 tháng 12, tại Damascus High School, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng. Thêm thông tin về các xe hơi đem bán, xin gọi Kelly Johnson tại 301-929-2197 hay xem www.atfcareers.org. Để có thêm thông tin về các máy điện toán sẽ được bán, xin xem www.itfcareers.org. Các xe hơi và máy điện toán được hiến tặng, tu sửa và kiểm tra bởi các học sinh như là một phần của việc học tập trong lớp của các em. Hoan nghênh các thành viên trong cộng đồng tặng xe hơi cho chương trình. Xe hơi có thể được tặng tại những địa điểm có chương trình dạy về xe hơi như các trường trung học cấp III Damascus, Gaithersburg, Seneca Valley và Thomas Edison. Việc tặng xe của quý vị có thể được giảm thuế. Automotive Trades Foundation http://www.atfcareers.org/ Information Technology Foundation, Inc. http://www.itfcareers.org/

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours