VĂN NGHỆ GIÁO XỨ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2013

Theo nguồn tin trong Bản Tin Nguồn Sống Thứ Bảy tuần này ngày 21/12/2013, sau thánh lễ vọng Chúa Nhật (vào 7 giờ như thường lệ) xin mời anh chị em trong giáo xứ tham gia Văn Nghệ Giáo Xứ Mừng Chúa Giáng Sinh tổ c

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours