CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẦU NĂM Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin trong Bản Tin Nguồn Sống CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐẦU NĂM – LỄ ĐỨC MẸ LÀ MẸ THIÊN CHÚA Giáo Hội dành ngày đầu năm dương lịch để cử hành Mầu Nhiệm Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa và để cầu cho hòa bình trên thế giới. Lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa là lễ trọng và buộc. Thứ Ba 31/12/2013: 8:00 AM: Lễ Ngày 5:00 PM: Chầu và Phép Lành Mình Thánh Chúa trọng thể 6:00 PM: Lễ Vọng Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa (lễ giao thừa dương lịch) Thứ Tư 1/1/2014: (không có lễ 7:30 sáng) 9:00 AM: Lễ Ngày 11:00 AM: Lễ Ngày

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours