Kết Đoàn Phỏng Vấn Tìm Hiểu Chợ Tết Maryland 2014

Theo nguồn tin của Vietnamese Public TV trên youtube.com

http://youtu.be/HJeDotXY2WA

Phóng sự đặc biệt của Kết Đoàn nói về Hội Chợ Tết Maryland

http://youtu.be/HJeDotXY2WA

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours