Hội Chợ Tết Giáp Ngọ 2014 Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin trên trang của Bản Tin Nguồn Sống GIÁO XỨ TỔ CHỨC MỪNG TẾT GIÁP NGỌ Để mừng Tết Giáp Ngọ, Giáo Xứ sẽ tổ chức: 1. Chợ Tết Giáp Ngọ vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014, bắt đầu lúc 10 giờ sáng tại hội trường Giáo Xứ Mẹ Việt Nam. Quý vị muốn bán hàng chợ tết xin liên lạc với cô Thùy Anh, văn phòng GX MVN 301-622-4895 và bấm số 4.

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours