Chương Trình Thăm Viếng Và Lễ An Táng Linh Mục Vũ Ngọc An Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Theo nguồn tin của Xin chuyển tin đến Quý Vị, Quý NT và CH…. Để tường và tiện việc thăm viếng, phân ưu và tiển đưa LM Vũ Ngọc An đến nơi an nghĩ cuối cùng.. Trân trọng, BMH Washington, D.C CHƯƠNG TRÌNH THĂM VIẾNG và LỄ AN TÁNG Linh cửu được quàn tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 11814 New Hampshire Avenue, Silver Spring, MD 20904 Điện Thoại: 301-622-4895 Thứ Tư ngày 05 tháng 02 năm 2014 7:00 tối: Thánh Lễ Đưa Chân Chúa Nhật ngày 09 tháng 02 năm 2014 12:30 trưa: Nghi thức đón quan tài và nghi thức phát tang 1:00 trưa-7:00 tối: Thăm viếng Thứ Hai ngày 10 tháng 02 năm 2014 8:00 sáng: Lễ Cầu Hồn 1 9:00 sáng-7:00 tối: Thăm viếng 7:30 tối: Lễ Cầu Hồn 2 do Đức Ông Tolentino chủ sự Thứ Ba ngày 11 tháng 02 năm 2014 10:30 sáng: Lễ An Táng do Đức Hồng Y Donald Wuerl chủ sự Sau Thánh Lễ, di quan va an táng tại Nghĩa Trang Gate of Heaven 13801 Georgia Avenue, Silver Spring, MD 20906 Điện Thoại: 301-871-6500 ****************************

TieuSuLinhMucVuNgocAn CaoPhoLinhMucVuNgocAn

]]>

webmasterVMont

Related Posts

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

Leave a Reply

You Missed

“Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

 • By adminVM
 • July 15, 2024
 • 23 views

Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

 • By adminVM
 • June 21, 2024
 • 69 views

2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

 • By adminVM
 • June 19, 2024
 • 56 views

Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

 • By adminVM
 • June 13, 2024
 • 88 views

Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi