Funeral Mass and Burial Service of Father Đaminh Vũ Ngọc An Our Lady of Vietnam Parish

IMG_00000458

http://youtu.be/UNpunrjWH6w

After putting down coffin of reverend Dominic AN NGOC VU at burial service at cemetery Heaven of Gate in Silver Spring, Maryland on Tuesday, February 11, 2014

http://youtu.be/UNpunrjWH6w

http://youtu.be/j6NM8fVj3Gw

Putting down coffin of reverend Dominic AN NGOC VU at burial service at cemetery Heaven of Gate in Silver Spring, Maryland on Tuesday, February 11, 2014

http://youtu.be/j6NM8fVj3Gw

http://youtu.be/_hPAqxqai-c

Vài lời của Cha Phó Phao-lô Trần Xuân Tâm đại diện Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam về buổi Lễ Thánh Lễ, Di quan & An Táng Cha Đaminh Vũ Ngọc An Cha Đaminh Vũ Ngọc An Tại Nghĩa Trang Gate of Heaven (11/02/14) – Speech of representative from The Reverend Phaolo TAM XUAN TRAN during burial service at cemetary Heaven of Gate in Silver Spring, Maryland on Tuesday, February 11, 2014

http://youtu.be/_hPAqxqai-c

http://youtu.be/ZG7iMlReyLw

Vài lời của sơ đại diện gia đình Cha Đaminh Vũ Ngọc An Tại Nghĩa Trang Gate of Heaven (11/02/14) – Speech of representative from Dominic AN NGOC VU family during burial service at cemetary Heaven of Gate in Silver Spring, Maryland on Tuesday, February 11, 2014

http://youtu.be/ZG7iMlReyLw

http://youtu.be/CyN_HTbJK0U

Mọi người tặng những đóa hoa & bỏ lại khăn tang của trên quan tài Linh Mục Đaminh Vũ Ngọc An … Putting flower down on coffin of The Reverend Dominic AN NGOC VU at burial service at cemetery Heaven of Gate in Silver Spring, Maryland on Tuesday, February 11, 2014

http://youtu.be/CyN_HTbJK0U

DSCN0454

http://youtu.be/LRkVWRlgpsA

Các cha làm lễ cho Linh Mục Đaminh Vũ Ngọc An trước cửa vô nhà thờ Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam … Donald Cardinal Wuerl – Archdiocese of Washington was doing ceremony with other fathers and sake hands with people at Ceremony for The Reverend Dominic AN NGOC VU at the front door of Our Lady of Vietnam Parish in Silver Spring, Maryland on Tuesday, February 11, 2014

http://youtu.be/LRkVWRlgpsA

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours