Third Annual Teen Summit

SOURCE: Hello all, I wanted to let you know about this great opportunity for teens that will be going on this April. If you have any questions or concerns, please contact Denise Dixon at 301-421-5459, denise.dixon@montgomerycountymd.gov. We hope you will be able to pass the word around about the event or even come! Thanks again!…

VẬN ĐỘNG CHO ĐẠO LUẬT VỀ NHÂN QUYỀN VÀ DÂN CHỦ CHO VN

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng củaGiáo Xứ Mẹ Việt Nam Trong Bản Tin Nguồn Sống SOURCE: Our Lady of Vietnam Tha thiết mời anh chị em hy sinh thời gian cùng với nhiều người Việt tị nạn từ các tiểu bang khác ở Mỹ tham dự cuộc Vận Động Cho Đạo Luật…

Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu Vào Ngày 31 Tháng Ba

SOURCE: montgomeryschoolsmd.org Hướng Dẫn Lớp Mẫu Giáo Bắt Đầu vào Ngày 31 Tháng Ba Mùa hướng dẫn lớp mẫu giáo 2014 bắt đầu Ngày 31 tháng 3. Trong ngày hướng dẫn, phụ huynh và học sinh sẽ gặp hiệu trưởng, các giáo viên mẫu giáo và các nhân viên khác tại trường. Những buổi hướng dẫn—tổ chức tại…

Tang Lễ Thiếu Tá Hồ Văn Hữu

Xin kính chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH… Để tường, và kính thân mời tham dự.. Trân trọng.. BMH Washington, D.C THƯ MỜI THAM DỰ và THAM GIA LỄ PHỦ KỲ trong TANG LỄ Thiếu Tá HỒ VĂN HỮU Trân trọng Kính Mời Quí Niên Trưởng, Hội Trưởng, Chiến Hữu và Đồng Hương…