Học Phí Lớp Hè Được Quy Định cho 2014

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Học Phí Lớp Hè Được Quy Định cho 2014 Hội Đồng Giáo Dục đã chấp thuận học phí lớp hè cho mùa hè tới này, giữ học phí cùng mức độ như năm ngoái. Học phí trọn vẹn vẫn được duy trì là $355 cho các giáo trình tiểu học, $300 cho các giáo trình nòng cốt của trung học cấp III, và $310 cho các giáo trình trên mạng của trung học cấp III, kể cả các học sinh học trên mạng. Học phí hạ giảm vẫn được giữ nguyên là $85 hay $120, tùy theo thu nhập gia đình. MCPS sẽ cung cấp chương trình Lớp Hè để can thiệp, trau dồi và thăng tiến cho chương trình giảng dạy cho các học sinh MCPS cho bốn trung tâm vùng bậc tiểu học, bốn trung tâm vùng bậc trung học cấp III, và các chương trình trường học địa phương. Ghi danh bắt đầu vào ngày 3 tháng 4, 2014.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMarc6VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours