Tặng Cặp Đi Học Cho Học Sinh MCPS 2014

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Cuộc vận động TẶNG CẶP ĐI HỌC 2014 của MCPS đã được chính thức phát động và MCPS cần đến sự giúp đỡ của quý vị để gây quỹ hầu mua cặp đi học chứa đầy học liệu cho các học sinh thiếu thốn.   Cuộc Vận động TẶNG CẶP ĐI HỌC đã được tổ chức lần đầu trong năm 2013 để đáp ứng nhu cầu đang gia tăng tại Montgomery County. Nhiều gia đình đang đối diện với những khó khăn tài chánh và cần đến sự giúp đỡ cung cấp cho con họ những học liệu. Trên 51,000 học sinh hiện đang nhận những bữa ăn miễn và giảm phí – một chỉ dấu về sự nghèo khó. Năm ngoái, các phụ huynh, nhân viên MCPS và thành viên cộng đồng đã hào phóng tặng trên $100,000 cho cuộc vận động TẶNG CẶP ĐI HỌC, và gần 15,000 học sinh đã nhận được những cặp đi học chứa đầy học liệu. Chúng tôi hy vọng phục vụ được nhiều học sinh hơn trong năm nay. Một khoản quyên tặng $10 sẽ cung cấp cho một học sinh cần được giúp đỡ một cặp sách mới chứa đầy các học liệu. Quý vị cũng có sự chọn lựa để tặng ở mức sau đây: $300 – Cung cấp cặp đi học cho một lớp học. $1,500 – Cung cấp cặp đi học cho một cấp lớp. $6,500 – Cung cấp cặp đi học cho cả một trường $25,000 và nhiều hơn – Cung cấp cặp đi học cho một cụm trường (nhóm trường tiểu học và trung học cấp II mà sẽ cung cấp học sinh cho trường trung học cấp III và trường consortium nhất định) Xem www.mcpsgivebackpacks.org hay gọi 301-309-MCPS để tìm hiểu thêm hay để quyên tặng

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNSMarc6VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours