Tang Lễ Thiếu Tá Hồ Văn Hữu

Xin kính chuyển đến Qúy Vị, Quý NT và CH… Để tường, và kính thân mời tham dự.. Trân trọng.. BMH Washington, D.C THƯ MỜI THAM DỰ và THAM GIA LỄ PHỦ KỲ trong TANG LỄ Thiếu Tá HỒ VĂN HỮU Trân trọng Kính Mời Quí Niên Trưởng, Hội Trưởng, Chiến Hữu và Đồng Hương vui lòng đến tham dự Lễ Phủ Kỳ trong Tang Lễ của Thiếu Tá Hồ Văn Hữu với chi tiết như sau: Thiếu Tá Augustin Hồ Văn Hữu CSVSQTB Thủ Đức Khóa 17 Cựu SQ Biệt Động Quân Tiểu Đoàn Trưởng TĐ 2/ Tr.Đ 41/ Sư Đoàn 22 Bộ Binh QLVNCH đã từ trần vào lúc 9:18 tối thứ Ba 18/3/2014 tại Silver Spring, Maryland, Hoa Kỳ. Lễ Phủ Kỳ theo quân cách được phối hợp tổ chức giữa Liên Hội CCSVNCH/HTĐ&PC và Hội Biệt Động Quân Đông Bắc Hoa Kỳ với CH Bùi Mạnh Hùng điều khiển chương trình, sẽ được long trọng cử hành với chi tiết như sau: Ngày/giờ: Thứ Bảy 22/3/2014 lúc 2 giờ trưa. Địa điểm: Hines-Rinaldi Funeral Home, 11800 New Hampshire Ave, Silver Spring, MD 20904. Yêu cầu CH/TTK/LH Nguyễn Hưng Thái, CH/HT/BDQ Nguyễn Đình Sinh và quí CH/BDQ phối hợp cung cấp phương tiện, nhân sự và cử hành Lễ Phủ Kỳ theo nghi lễ quân cách. Tất cả CH có trách nhiệm và cựu QN tham dự trong Quân Phục, có mặt lúc 1:30 trưa để kịp thời chuẩn bị. Trân trọng cám ơn và kính mời. Tạ Cự Hải Chủ Tịch LHCCSVNCH/HTĐ&PC Dr Hai C Ta, MS,JD 6051-D Arlington Blvd Falls Church VA 22044 USA Tel:(703)207-0300, Cell:(703)568-5914

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours