Hạn Cuối Nạp Đơn Cho Chương Trình Những Nhà Lãnh Đạo Mới Dành Cho Học Sinh Là Ngày 11 Tháng 4

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Chương Trình Những Lãnh Đạo Học Sinh Mới, một sự hợp tác giữa MCPS và Montgomery County Business Roundtable for Education(MCBRE), được phác họa để nuôi dưỡng sự quan tâm của học sinh đối với chính quyền quốc gia, tiểu bang và địa phương bằng cách khuyến khích học sinh trở nên những lãnh đạo da đen và gốc Nam Mỹ cho thế hệ kế tiếp. Chương trình lôi kéo học sinh tham gia qua sự quan hệ cố vấn, gặp gỡ tay đôi và tranh luận học sinh. Các học sinh hiện học Lớp 9 (sắp lên lớp 10) có thể đọc thêm về chương trình và ghi danh cho năm 2014–2015 tại đây. Thời hạn cuối nạp đơn là ngày thứ Sáu 11 tháng 4.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsMar18VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours