Ghi Danh Lớp Hè Bắt Đầu Ngày 3 Tháng 4

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Ghi danh cho chương trình học hè trường trung học cấp III và tiểu học 2014 bắt đầu Ngày thứ Năm 3 Tháng 4. Cho các chương trình trung học cấp III, học sinh nên ghi danh với thầy giáo cố vấn tại trường em. Các chương trình sẽ được tổ chức tại bốn địa điểm: các trường trung học cấp III Montgomery Blair, Paint Branch, Watkins Mill và Thomas S. Wootton. Kỳ học đầu là từ Ngày 23 tháng 6 đến Ngày 11 tháng 7; kỳ học thứ nhì là từ Ngày 15 tháng 7 đến Ngày 1 tháng 8. Ghi danh chấm dứt vào ngày 9 tháng 6 cho kỳ học I và ngày 25 tháng 6 cho kỳ học II. Ghi danh trễ sẽ không được chấp nhận. Xem trang mạng lớp hè trung học cấp III để biết thêm chi tiết về tiến trình ghi danh. Đối với các chương trình tiểu học, phụ huynh phải dùng các đơn ghi danh gởi qua bưu điện có trên trang mạng lớp hè tiểu học. Chương trình sẽ có tại các trường tiểu học Beall, Fields Road và William Tyler Page. Khóa học bắt đầu vào ngày 8 tháng 7 và chấm dứt vào ngày 1 tháng 8. Thời kỳ ghi danh chấm dứt vào ngày 20 tháng 6. Phụ huynh cần liên lạc với Điều Hợp Viên Lớp Hè tại trường của em học sinh về Chương Trình Trung Học Cấp II, mà sẽ được tổ chức độc lập với tiểu học và trung học cấp III

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsApril1VIET.pdf

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi