Ngày Hội Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Montgomery County National College Fair (Ngày Hội Đại Học Toàn Quốc Quận Montgomery) thường niên sẽ được tổ chức vào ngày thứ Tư 9 tháng 4, và ngày thứ Năm 10 tháng 4 tại Agricultural Center, 16 Chestnut St. ở Gaithersburg. Sự kiện miễn phí này giới thiệu những đại diện từ hàng chục trường đại học, và cung cấp những nguồn thông tin cho các học sinh và phụ huynh vượt qua tiến trình tuyển sinh đại học. Ngày hội được tổ chức từ 9 giờ 45 sáng đến 12 giờ 30 trưa trong cả hai ngày này cũng như từ 6 giờ 30 chiều đến 8 giờ 30 tối vào ngày thứ Tư. Ngày hội là miễn phí và dành các học sinh các lớp 8 đến 12 và phụ huynh các em. Thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsApril1VIET.pdf

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours