Tìm Hiểu về Các Chọn Lựa cho Trung Học Cấp III và Cấp II

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Phụ huynh các học sinh Lớp 7 sinh sống hay theo học trường trung học cấp II trong Northeast Consortium (NEC) được mời tới dự các buổi họp thông tin để biết về các lựa chọn cho Consortia trung học cấp III, các chương trình phải nộp đơn và tiến trình Choice. Buổi họp sẽ được tổ chức lúc 7 giờ tối ngày thứ Tư 23 tháng 4, tại Springbrook High School, 201 Valleybrook Dr. ở Silver Spring. Phụ huynh các học sinh Lớp 7 trong vùng Downcounty Consortium (DCC) được mời tới dự buổi họp thông tin tương tự lúc 7 giờ tối vào ngày thứ Tư 30 tháng 4, tại Wheaton High School, 12601 Dalewood Dr. ở Silver Spring. Tiến trình Choice bắt đầu vào mùa thu của năm Lớp 8 của học sinh. Phụ huynh các học sinh Lớp 4 sinh sống tại hay theo học trường trong Middle School Magnet Consortium (MSMC) được mời tới dự một buổi họp thông tin lúc 7 giờ tối vào ngày thứ Tư 14 tháng 5 tại Richard Montgomery High School, 250 Richard Montgomery Drive ở Rockville. Trong buổi họp, phụ huynh sẽ tìm hiểu về các lựa chọn cho Consortia, các chương trình nạp đơn và tiến trình Choice mà được tổ chức vào mùa thu của năm lớp năm của em học sinh. Thêm thông tin có trên trang mạng Division of Consortia Choice and Application Program Services.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsApril1VIET.pdf

]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association