Thông Báo Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế Tại New York Vào Ngày 21 tháng 6 Năm 2014

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng

Xin chuyển đến Quý Vị, Quý NT và CH… Để tường và kính, thân mời Quý Vị ủng hộ và tham dự… Vì xe bus có số chổ ngồi giới hạn, xin vui lòng nhanh chóng ghi danh, để giử chổ … Riêng Quý Vị cư ngụ tại Maryland, xin liên lạc với chúng tôi: 301-741-5834 Cell. Nếu có nhiều Qúy Vị tham dự, Ban Tổ Chức sẽ cố gắng điều động xe bus đón Qúy Vị tại: Chợ LaMart (chợ Maxim cũ) 640 University Blvd East, Silver Spring, MD 20901. Trân trọng. BMH Washington, D.C

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours