Ghi Danh Lớp Giáo lý Hoặc/Và Việt Ngữ Trong Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam Cho Niên Học 2014-2015

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam

Đơn ghi danh lại cho niên học 2014-2015, chúng tôi đã phát cho các em, xin quý phụ huynh hỏi và lấy đơn từ các em và ghi danh lại cho các em ngay để tránh việc đánh mất và không tìm thấy đơn, v.v… Ngoài ra, đơn ghi danh cho học sinh MỚI cũng đã được đăng trên trang mạng của Giáo xứ và để ở cuối nhà thờ. Quý phụ huynh có con em bắt đầu tuổi đi học (tròn 5 tuổi ngày 31 tháng 8), xin lấy đơn, ghi danh sớm và gởi về Chương Trình Giáo Lý Việt Ngữ kèm theo lệ phí mỗi em $150 nếu chỉ học Giáo lý hoặc Việt ngữ, $250 mỗi em học cả hai lớp Giáo lý và Việt Ngữ, miễn học phí cho em thứ ba trở lên trong cùng một gia đình.

Đơn Ghi Danh http://www.olvn-dc.org/uploads/3/2/4/2/3242675/2014_registrationform_newstudent.pdf

CHÚNG TÔI SẼ KHÔNG NHẬN ĐƠN GHI DANH NẾU KHÔNG CÓ CHỮ KÝ PHỤ HUYNH VÀ HỌC PHÍ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam – Our Lady of Vietnam Parish Chương Trình Giáo Lý & Việt Ngữ 11812 New Hampshire Avenue Silver Spring Maryland 20904-2861 Phone: (301) 622-4895 Website: www.olvn-dc.org Email: bdh.glvnmd@gmail.com Đơn Ghi Danh CHO HỌC SINH MỚI Registration for NEW STUDENT ONLY NIÊN HỌC 2014 – 2015 PARENTS INFORMATION Tên Cha: _______________________________________ Tên Mẹ: _________________________________________ (Father) Họ Đệm Gọi (Mother) Họ Đệm Gọi Home Phone: _____/_____/______ Cell Phone (Father): _____/_____/______ Cell Phone (Mother): _____/_____/______ Địa Chỉ (Address): ___________________________________________________________________________________ Thành Phố (City): ___________________________________ Tiểu Bang (State): __________ Zip Code: ______________ Email: ___________________________________________________________________________________________ Lưu ý: Chúng tôi sẽ dùng email này để liên lạc đến quý vị. Ghi Danh GIÁO LÝ/VIỆT NGỮ – LỚP Pre-K đến LỚP 8 REGISTRATION FOR CHILDREN ENROLLING IN PRE-KINDERGARTEN to 8 th GRADE  Chương Trình Giáo Lý bắt đầu 5 tuổi (Pre-K) theo ngày sinh, lớp Mẫu Giáo là 6 tuổi (Religious Education program: Pre-Kindergarten starts when child is 5 years old)  Chương Trình Việt Ngữ bắt đầu 5 tuổi (Pre-K) theo ngày sinh (Vietnamese language: Pre-Kindergarten starts when child is 5 years old) Tên Học Sinh/Student Name (Last, Middle, First) Ngày Sinh / Date of Birth (mm/dd/yyyy) Ghi Danh Lớp Tôn Giáo – Religion (Dành Cho Lớp GL) Học Phí – Fee  Cash  Check #: _______ 1. Last Middle First ex: 10/23/1998  Giáo Lý  Việt Ngữ  Đã Rửa Tội (Baptized)  Chưa Rửa Tội (Baptized)  $150.00  $250.00 2. Last Middle First  Giáo Lý  Việt Ngữ  Đã Rửa Tội (Baptized)  Chưa Rửa Tội (Baptized)  $150.00  $250.00 3. Last Middle First  Giáo Lý  Việt Ngữ  Đã Rửa Tội (Baptized)  Chưa Rửa Tội (Baptized) Em thứ ba trở lên, miễn học phí  Học phí là $150.00 một lớp cho mỗi học sinh. Nếu ghi danh cả 2 lớp thì học phí là $250. Xin kèm theo chi phiếu – Please attach check – Payable to OUR LADY OF VIETNAM PARISH BẢO HIỂM VÀ SỨC KHỎE/INSURANCE AND MEDICAL INFORMATION Nếu không liên lạc được với phụ huynh, chúng tôi sẽ liên lạc người ghi tên dưới đây khi có trường hợp khẩn cấp đến con em quý vị. If we are unable to reach you, please provide other contact information in case of sudden illness, accident or other emergency. Liên Lạc/Contact _______________________________________ Phone: _______/_______/___________ Contact Family Doctor (if possible) ___________________________ Phone: _______/_______/___________ Nếu có chuyện khẩn cấp, xin nhà trường:  Gọi báo cho tôi biết  Gọi xe cứu thương rồi báo cho tôi biết Please list any physical and/or medical needs that we should be aware of (continue on back if needed): Allergy: _____________________________________________ Medication: ________________________ (Dị Ứng) (Thuốc) Chữ Ký Phụ Huynh: _________________________________ Ngày: _____/_____/________ (Parent/Guardian Signature) (Date) ]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours