Kế Hoạch Sáu Năm Xây Cất Trường Học đã được Chấp Thuận

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Hội Đồng Quận Montgomery đã chấp thuận một Chương Trình Tu Sửa Cơ Sở Vật Chất (CIP) cho Học Khu Quận Montgomery (MCPS) để tài trợ nhiều dự án mà sẽ cho thêm nhiều chỗ rất cần thiết để giảm bớt sự quá tải trong khắp học khu. Tuy nhiên, CIP được chấp thuận thấp hơn chương trình được Hội Đồng Giáo Dục yêu cầu trước đó $214 triệu và sẽ đòi hỏi phải hoãn lại nhiều dự án. Hội Đồng Giáo Dục đã yêu cầu một CIP sáu năm là $1.74 tỷ cho tài khóa (FY) 2015-2020 mà bao gồm nhiều dự án nới rộng trường học để đáp ứng sự gia tăng sĩ số nhanh chóng của học khu. Sĩ số MCPS đã gia tăng khoảng 14,000 học sinh trong sáu năm qua và được trông đợi là sẽ tăng thêm 11,000 học sinh nữa trong sáu năm sắp tới. CIP của Hội Đồng được xây dựng trên kỳ vọng là bên lập pháp sẽ cung cấp thêm khoản thu nhập mà MCPS có thể dùng để tài trợ cho việc hoàn thành các dự án mà sẽ làm giảm nhẹ sự quá tải và làm mới và nới rộng một số trường cũ kỹ của học khu. Tuy nhiên, nguồn tài trợ của tiểu bang đã không được chấp nhận. Không có khoản tiền thêm vào của tiểu bang, Hội Đồng Quận đã có thể chấp thuận một CIP $1.53 tỷ—một gia tăng khoảng $180 triệu so với CIP sáu năm cho FY 2013-2018. CIP được chấp thuận bao gồm xây thêm phòng học cho 12 trường tiểu học, bao gồm năm trường trong Downcounty Consortium, nơi đã có gia tăng sĩ số mãnh liệt nhất trong toàn học khu. Những dự án xây thêm phòng học mà đã được chấp thuận như là một phần của các CIP trước và được dự trù hoàn thành trước năm 2017 sẽ vẫn được tiến hành. Tuy nhiên, các dự án xây thêm phòng học mới đầu được dự kiến hoàn thành vào năm 2017 sẽ được hoãn lại một năm. CIP này sẽ cho phép sáu dự án làm mới/nới rộng—trước đây gọi là tối tân hóa—được tiếp tục tiến hành, nhưng sẽ hoãn lại 20 dự án khác. Các dự án làm mới/nới rộng sẽ được hoãn lại một năm cho các trường trung học và hai năm cho các trường tiểu học. CIP này bao gồm ba trường mới mà sẽ khai trương đúng lịch trình, bao gồm trường Wilson Wims Elementary trong cụm trường Clarksburg, sẽ khai trương trong tháng Tám 2014. Thêm vào đó, các trường trung học cấp II sẽ khai trương đúng như dự kiến trong các cụm trường Clarksburg/Damascus (tháng Tám 2016) và cụm trường Bethesda-Chevy Chase (tháng Tám 2017). Tuy nhiên, các trường tiểu học mới trong các cụm trường Richard Montgomery và Northwest đã được hoãn lại một năm và nay được dự kiến khai trương trong tháng Tám 2018.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsJune3VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi