Justin Tran Needs Vote on Vstar 2014 for Vote Week 6 from July 7 to July 13

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của

Minh đang đăng ky cuoc thi Vstar 2014, va đay la website để vote, mong moi nguoi ủng hộ minh, bằng cach truy nhập trang web và vote cho Minh Mã số # 641. Thanks so much http://vstarshow.com/vote-week-6/

#641 Justin Tran

test

http://youtu.be/PwTJfwDvmvc

Silver Spring, MD

About Me

Justin Tran

Silver Spring, MD

Ca hat là niem đam me của em va trở thanh ca sy la ước mơ lớn nhat của em từ bé đen bay giờ, em đen voi cuoc thi Vstar la đe duoc mot lan thử sức, toa sang tren san khấu va hoc hoi kinh nghiem từ ban giam khảm.

==> Vote <==

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours