Hội Đồng Giáo Dục Chấp Thuận Ngân Sách Điều Hành Tài Khóa 2015

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đã chấp thuận một ngân sách điều hành 2.28 tỷ dollar cho tài khóa (FY) 2015 cho MCPS vào Ngày 17 tháng 6. Ngân sách điều hành FY 2015 tương ứng với một khoản tăng là 2.3 phần trăm— khoảng $51.3 triệu—cao hơn tài khóa hiện thời. Ngân sách này sẽ cho phép MCPS giải quyết được số học sinh tiếp tục tăng, đầu tư vào các phương sách để cải thiện việc dạy và học, thu hẹp khoảng cách về thành tựu, và chuẩn bị cho các học sinh của chúng ta đạt đến các kỳ vọng cao hơn. Trong tháng Hai, Hội Đồng đã yêu cầu một ngân sách $2.32 tỹ—một khoản gia tăng 4 phần trăm trên ngân sách hiện tại. Trong tháng Năm, Hội Đồng Quận Hạt Montgomery đã đạt được một thỏa thuận với các thành viên của Hội Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Vụ Joshua P. Starr và đã tài trợ một ngân sách $2.28 tỹ. Ngân sách của Hội Đồng Quận dùng những ngân khoản dự trữ để bù đắp phần thiếu hụt trong việc tài trợ các hoạt động điều hành hệ thống trường học. Thỏa thuận này lấy khoảng $27 triệu từ các ngân khoản dự trữ dành để tài trợ cho phúc lợi của nhân viên MCPS về hưu trong tương lai và đem nó vào ngân sách điều hành năm tới. Những ngân khoản này sẽ được kết hợp với những khoản thặng dư từ ngân quỹ tổng quát và các tài khoản chăm sóc y tế của quận. Phần lớn khoản gia tăng ngân sách sẽ cho phép MCPS cung cấp cùng mức độ dịch vụ cho số học sinh tăng cao và sẽ tài trợ chi phí lương bổng và phúc lợi đang có. Ngân sách cũng bao gồm $12.5 triệu cho những cải tiến mang tính chiến lược, bao gồm các ngân khoản để cải thiện các dịch vụ hỗ trợ học sinh, gia tăng công nghệ, phát triển hợp tác cộng đồng, và thúc đẩy sự lãnh đạo của thầy giáo. Nhiều trong số các đầu tư này nhắm thẳng vào việc thu hẹp sự cách biệt về thành đạt, như tăng thêm 15 giáo viên trọng tâm để giảm số học sinh trong lớp đọc và toán; thêm nhân viên để cải thiện các dịch vụ cho các học viên Anh ngữ tại trung học cấp II; và thêm hai lớp chuẩn bị mẫu giáo để phục vụ các học sinh thuộc gia đình lợi tức thấp. Ngân sách cũng tài trợ chương trình mới “Career Lattice”, mà sẽ cung cấp phụ cấp cho các thầy giáo có năng lực cao chuyển đến hay ở lại các trường có nhu cầu cao. Đây là một cơ hội để nhìn nhận các nhà giáo lâu năm, có năng lực, và đặt họ ở những vị trí lãnh đạo giáo viên. Cho FY 2016, MCPS tiên liệu là cần ít nhất $135 triệu để thế vào nguồn tài trợ một lần được dùng cho ngân sách năm tới, để đáp ứng các trách nhiệm đang có của học khu, để theo kịp với sự tăng triển của nó, và để tiếp tục đầu tư vào các phương sách mà sẽ giúp MCPS thu hẹp sự cách biệt về thành tựu.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsJune3VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security (Văn phòng Quản lý Khẩn cấp và Các vấn đề An ninh Nội địa của Quận…

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  Theo tin của quận Montgomery & Scotland Juneteenth Festival Fireworks Extravaganza On June 19th, join us for an entire day of performances, attractions, and special events at Cabin John Park.…

  Leave a Reply

  You Missed

  “Afro-Latin Dance Party” miễn phí tại Veterans Plaza ở Silver Spring sẽ tổ chức từ 7 giờ tối cho đến 9 giờ tối vào ngày 16 tháng 7 năm 2024

  • By adminVM
  • July 15, 2024
  • 23 views

  Montgomery County Office of Emergency Management and Homeland Security Thông Báo về nhiệt độ cực kỳ nguy hiểm Có hiệu lực từ trưa Thứ Bảy ngày 22 tháng 6 đến 8 giờ tối Chủ nhật ngày 23 tháng 6 năm 2024

  • By adminVM
  • June 21, 2024
  • 70 views

  2024 Scotland Heritage Festival Fireworks

  • By adminVM
  • June 19, 2024
  • 56 views

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  • By adminVM
  • June 13, 2024
  • 88 views

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi