Cô Mỹ Nguyễn Của Trường Tiểu Học Stedwick Trong Danh Sách Các Nhân Viên Về Hưu 2014

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Vinh Danh Các Nhân Viên Về Hưu Hội Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Vụ Starr đã vinh danh 518 nhân viên về hưu tại buổi lễ khen thưởng tiệc về hưu hằng năm vào Ngày 5 tháng 6. Chứng chỉ cảm tạ đã được tặng cho những người về hưu để cám ơn họ cho sự phục vụ của họ dành cho các học sinh MCPS. Xem danh sách các nhân viên về hưu 2014. Danh sách gồm tên những người về hưu, công việc cuối cùng và năm phục vụ MCPS. Năm người về hưu mới chia sẽ kinh nghiệm đáng ghi nhớ, kế hoạch cho tương lai, và các lời khuyên răn với The Bulletin, thơ tin vắn cho nhân viên MCPS. Đọc các phỏng vấn tại đây.

Miss My N. Nguyen, stedwicK eleMentary school 13 http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2014/06/See-the-list-of-2014-retirees.pdf

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsJune3VIET.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours