Ngày Viếng Thăm Trường Được Dự Kiến Vào Ngày 13 Tháng 10

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Ghi Nhớ Ngày Này! MCPS đã ấn định Thứ Hai 13 tháng 10 là ngày các trường mở cửa cho phụ huynh đến thăm viếng. Đây là một cơ hội rất tốt để phụ huynh quan sát các con em trong lớp học, tìm hiểu…

Bài Tập Ở Nhà: Phụ Huynh Có Thể Giúp Đỡ Ra Sao

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Bài tập ở nhà là một cơ hội tốt cho các học sinh thực tập những gì các em đã học được trong lớp và bắt đầu nắm vững nội dung bài học. Đây cũng là một cơ hội để các phụ huynh tham dự…

Free Workshop on "Saving for College" to be Held at Germantown Library

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của montgomerycountymd.gov For Immediate Release: 9/25/2014 Free Workshop on “Saving for College” to be Held at Germantown Library A free one-hour workshop on “Saving for College” will be held at the Germantown Library on Thursday, October 9 from 7 to 9 p.m. A question-and-answer session will follow….

Sự Kiện Chú Tâm đến Việc Bắt Nạt tại Trường Học

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Một buổi họp công cộng về bắt nạt tại trường học sẽ được tổ chức từ 2 giờ đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ nhật 28 tháng 9, tại Silver Spring. Sự kiện miễn phí này sẽ đề cập đến một số chủ đề…

Lớp Học Ngày Thứ Bảy Giúp Học Sinh Thành Công

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Học Viện George B. Thomas, Sr. khởi động mùa Lớp Học Ngày Thứ Bảy cho năm học 2014-2015 vào ngày 20 Tháng 9. Lớp Học Ngày Thứ Bảy là một chương trình kèm học và cố vấn mà cung cấp thêm ngày học và giúp…

Montgomery County Announces Celebrations During Hispanic Heritage Month

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của montgomerycountymd.gov For Immediate Release: 9/18/2014 Montgomery County Announces Celebrations During Hispanic Heritage Month Celebrated since 1968, Hispanic Heritage Month begins each year on September 15, the anniversary of independence of five Latin American countries: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras and Nicaragua. Mexico, Chile and Belize…

Niên Học Mới Bắt Đầu Thật Tốt Đẹp

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS Niên học 2014-2015 bắt đầu thật tốt đẹp vào ngày thứ Hai 25 tháng 8, khi MCPS mở cửa trường học với một con số học sinh kỷ lục. Trên 154,000 học sinh được ước đoán theo học tại 202 trường của học khu năm…