Sự Kiện Chú Tâm đến Việc Bắt Nạt tại Trường Học

Theo nguồn tin tiếng Việt trên trang mạng của MCPS

Một buổi họp công cộng về bắt nạt tại trường học sẽ được tổ chức từ 2 giờ đến 5 giờ chiều vào ngày Chủ nhật 28 tháng 9, tại Silver Spring. Sự kiện miễn phí này sẽ đề cập đến một số chủ đề khác nhau như bắt nạt trên mạng, ngăn ngừa, các trẻ hay bắt nạt và các dấu hiệu cảnh báo về bắt nạt. Chương trình này, Bắt Nạt tại Trường Học, do Montgomery County Office of Human Rights và Montgomery College bảo trợ, và dành cho công chúng. Diễn giả chính là Johnnie Williams III, một nhà đấu tranh cho tuổi trẻ toàn quốc. Các tham dự viên sẽ có thể đặt các câu hỏi với những chuyên gia về các vấn đề liên quan đến bắt nạt. Sự kiện này sẽ được tổ chức tại Silver Spring Civic Center, 1 Veterans Place ở Silver Spring. Để biết thêm chi tiết, xin gọi Committee on Hate Violence tại 240-777-8454

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsSept162014copyforlanguagesVIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 9 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 7 views