Ngày Viếng Thăm Trường Được Dự Kiến Vào Ngày 13 Tháng 10

Ghi Nhớ Ngày Này! MCPS đã ấn định Thứ Hai 13 tháng 10 là ngày các trường mở cửa cho phụ huynh đến thăm viếng. Đây là một cơ hội rất tốt để phụ huynh quan sát các con em trong lớp học, tìm hiểu thêm về các chương trình của trường và gặp ban nhân viên của trường. Kiểm lại với trường của con quý vị để lấy thêm thông tin.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsSept162014copyforlanguagesVIETNAMESE.pdf]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours