Cho Ý Kiến Phản Hồi về Những Sửa Đổi Được Đề Nghị cho Chính Sách Kỷ Luật của Học Sinh

Hội Đồng Giáo Dục Quận Montgomery đang cần ý kiến công chúng về những thay đổi được đề nghị về Policy JGA, Student Discipline. Chính sách này đã được cập nhật để theo sát với quy định mới của tiểu bang và xác nhận quyết tâm của Hội Đồng cho một môi trường học vấn có kỷ luật mà an toàn, tốt lành và tôn trọng; tăng gia sự tham gia và thành đạt của học sinh; và ngăn ngừa hành vi xấu của học sinh trước khi nó xảy ra. Những sửa đổi cho Chính Sách JGA cũng theo sát với hướng dẫn kỷ luật trường học vừa mới được Bộ Giáo Dục H.K. và Bộ Tư Pháp H.K. ban hành. Một bản sao của chính sách dự thảo có được trên trang mạng MCPS hay có thể lấy được bằng cách gọi MCPS Department of Public Information and Web Services tại 301-279-3391. Các cá nhân muốn cung cấp các lời phê bình phải trả lời viết trước Ngày thứ Sáu 24 tháng 10. Tất cả các câu trả lời phải gởi lại Office of the Superintendent of Schools, 850 Hungerford Drive, Room 122, Rockville, Maryland 20850, hay gởi email đến Board of Education. Tất cả các hồi đáp sẽ được chia sẻ với Hội Đồng Giáo Dục và Giám Đốc Học Vụ Trường Học.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsSept162014copyforlanguagesVIETNAMESE.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association