Montgomery College Sẽ Tổ Chức Hội Nghị Học Bổng Đại Học 2014 Vào Thứ Bảy Ngày 15 tháng 11

Hội Nghị Học Bổng Đại Học 2014: Thứ Bảy 15 tháng 11.

Montgomery College sẽ tổ chức Hội Nghị Học Bổng Đại Học thường niên vào ngày thứ Bảy, 15 tháng 11, từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều. Sự kiện vào cửa tự do này sẽ cung cấp cho học sinh và phụ huynh thông tin về các học bổng, trợ giúp tài chính và quy trình thu nhận. Sẽ có những buổi hội thảo về nhiều chủ đề và các tham dự viên sẽ có cơ hội để gặp các đại diện từ các trường đại học. Sự kiện do MCPS và the Universities at Shady Grove đồng bảo trợ. Ghi danh cho buổi hội thảo Hãy Tận Dụng Tối Đa Thời Gian Của Quý Vị Ở Các Hội Chợ Đại Học. Trước Hội Chợ  Nhớ xem trang mạng chính thức của hội chợ và ghi danh cho chương trình nếu cần.  Kiểm điểm danh sách các trường đại học tham gia và quyết định trước về những bàn nào quý vị muốn thăm trước tiên và những bàn nào quý vị muốn thăm nếu có đủ thì giờ.  Ghi danh cho các cuộc viếng thăm trường đại học và/hay các buổi họp thông tin mà có thể có tại hội chợ. Nhiều hội chợ bao gồm các buổi hội thảo về nhiều chủ đề khác nhau như trợ cấp tài chánh, quy trình ghi danh và cách chọn lựa một ngành học chính.  Làm một danh sách các câu hỏi để hỏi các viên chức thu nhận sinh viên. Tại Hội Chợ  Mặc quần áo thích hợp.  Lấy một tấm bản đồ, xem xét phòng ốc và đặt kế hoạch cho lộ trình của mình. Cố gắng viếng thăm ít nhất 10 bàn của những chọn lựa cao nhất của quý vị.  Ghi danh để có trên các danh sách nhận thơ của các đại học mà quý vị quan tâm đến.  Lấy các tập san từ các trường đại học mà quý vị quan tâm đến và đem về nhà để đọc lại.  Ghi chú trong các buổi trình bày và khi em gặp các đại diện trường đại học.  Đem sẵn các bản tóm tắt lý lịch và học bạ để đưa cho các trường mà nhận sinh viên tại chỗ.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsOCT282014Viet.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views