6th Annual Tribute to America's Veterans Concert

Theo nguồn tin tiếng Anh trên trang mạng của gaithersburgmd.gov

WHEN Tuesday, November 11, 2014, 6 – 9pm WHERE One Veterans Place, Silver Spring, Maryland 20910 AREA Silver Spring COST FREE and everyone welcome NOTE Save The Date: Tribute to America’s Veterans Concert – Veterans Day – Tuesday, Nov 11th at 6:00 p.m. @ Silver Spring Civic Building. Enjoy a FREE festive evening of music and dance of the 60′s and 70′s featuring The Apple Core Band and Vanny. Invited for special remarks: Lt. Gov. Anthony Brown, Col., U.S. Army Reserves; Jane McCarthy, Lieutenant, U.S. Army Nurse Corps who served in Vietnam, Captain, Retired, U.S. Public Health Service; Bruce Person, Major, Retired, U.S. Army Special Forces, who served in Vietnam; and Bill Gray, Member of Vietnam Veterans of America, U.S. Infantry Lieutenant who served in Vietnam. Cash bar, hors d’oeuvres provided by Nando’s. Everyone welcome! Confirm your space at: rsvp@silverspringtowncenter.com. LINK servingtogetherproject.org…

http://www.montgomerycountymd.gov/OPI/slider_calendar.html?trumbaEmbed=eventid%3D112565588%26view%3Devent%26-childview%3D%26returnUrl%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.montgomerycountymd.gov%252Fopi%252Fnews.html]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Theo tin của quận Montgomery Các quan chức Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt; Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị…

  Leave a Reply

  You Missed

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024