Ngày Đưa Một Cựu Chiến Binh Đến Trường!

Hội Nghị Học Bổng Đại Học 2014: Thứ Bảy 15 tháng 11.

Ngày Đưa Một Cựu Chiến Binh đến Trường là một chương trình quốc gia phát triển bởi History Channel để kết nối các cựu chiến binh với các học sinh trên toàn quốc. Các trường học và cộng đồng mời các cựu chiến binh thuộc mọi nền tảng để chia sẻ các câu truyện của họ và nhận những lời cảm tạ cho sự phục vụ của họ. Chương trình, được tổ chức vào hay trong tuần lễ trước ngày 11 tháng 11, từ những buổi viếng thăm lớp học cho đến hội nghị cho toàn trường học. Nếu quý vị là cựu chiến binh và muốn tham gia trong chương trình Ngày Đem một Cựu Chiến Binh Đến Trường, quý vị có thể liên lạc với trường học con quý vị (hay trường trong cộng đồng của quý vị) để xem họ có dự định tổ chức sự kiện này hay không.

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsOCT282014Viet.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Theo tin của quận Montgomery Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào ngày lễ chính thức: Thứ Tư, ngày…

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Giọng nam cao nổi tiếng Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí…

  Leave a Reply

  You Missed

  Quận Montgomery sẽ công nhận ‘Juneteenth’ theo nhiều cách và với nhiều lễ kỷ niệm, hầu hết vào Thứ Tư ngày 19 tháng Sáu

  Michael Hayes sẽ biểu diễn các bài hát từ sân khấu Broadway và Opera trong buổi biểu diễn miễn phí tại Thư viện công cộng quận Montgomery ở Olney vào Chủ nhật, ngày 9 tháng 6 năm 2024

  Quận Montgomery cung cấp thông tin cập nhật về thời tiết khắc nghiệt và Kêu gọi người dân tránh xa dây điện bị rơi

  Rockville’s Global Bites Fest 2024

  Quận Montgomery tổ chức buổi mở cửa cho người tìm việc vào ngày 5 tháng 6 năm 2024 tại County’s Executive Office Building

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association