Sách Hướng Dẫn của Phòng Giải Trí Montgomery County Hiện Đã Có

Số báo mùa đông của tập san Hướng Dẫn về các Chương Trình Giải Trí của Quận Montgomery hiện đã có. Cư dân Montgomery County được khuyến khích ghi danh sớm vì nhiều chương trình sẽ hết chỗ nhanh chóng. Sách Hướng Dẫn liệt kê hằng trăm chương trình và sinh hoạt gồm bơi lội, nghệ thuật và thủ công, thể thao và vũ. Xem trang mạng Department of Recreation để xem hướng dẫn trên mạng. Những bản in cũng có tại các trung tâm giải trí, khu vực công viên, các tòa nhà chính quyền và thư viện. Để biết thêm thông tin, xin gọi 240-777-6840.

It’s Alive! Kinetic Art Lab Email this event Email a friend Notify me about similar events Notify me Print this event Print Download this event to my calendarDownload to calendar Digg Delicious Event Type: Makerspace Age Group(s): Teens Date: 11/15/2014 Start Time: 12:30 PM End Time: 2:30 PM Description: Combine sculpture, electronics and electromechanical components to create spinning, glowing, moving sculptures! Create a unique take-home electrified piece of artwork. Perfect for emerging engineers, tomorrow’s sculptors, and those who like to create! In conjuction with FutureMakers. Visit www.kidsmakethingsbetter.com. Register online at www.montgomerycountymd.gov/library beginning 10/25. Library: Germantown Map Registration Ends: 11/15/2014 at 11:00 AM Presenter: FutureMakers Status: Openings Please Note Attendee must be between the grades of 5 and 12. Attendee MUST give 24 hour cancellation notice to allow others on the waiting list to attend. http://host.evanced.info/montgomerycountymd/evanced/eventsignup.asp?ID=68183

http://news.montgomeryschoolsmd.org/wp-content/uploads/2013/07/QNsNOV112014VIET.pdf]]>

 • webmasterVMont

  Related Posts

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024 và Thứ Sáu ngày 10 tháng 5 năm 2024 từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều…

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Theo tin của quận Montgomery Trung tâm Bỏ phiếu Sớm cho Cuộc Tổng tuyển cử Sơ bộ và Tổng thống năm 2024 https://www.montgomerycountymd.gov/Elections/EarlyVoting/EarlyVotingCenters.html Việc bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu…

  Leave a Reply

  You Missed

  Celebration Buddha’s Birthday at Vien An Buddhist Association

  ‘Roller Disco’ miễn phí tại Công viên Ridge Road Recreational Park ở Germantown Buổi tối từ 6-8 giờ tối vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 5 năm 2024

  Sở Cảnh sát Quận Montgomery cung cấp miễn phí các bản nâng cấp phần mềm chống trộm với Xe Hyundai trong ba ngày: Thứ Năm ngày 9 , Thứ Sáu ngày 10 và Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024

  Bỏ phiếu sớm cho Cuộc bầu cử sơ bộ Tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 từ Thứ Năm ngày 2 tháng 5 năm 2024, đến Thứ Năm ngày 9 tháng 5 năm 2024

  Thứ Ba ngày 23 tháng 4 là hạn chót Ghi Danh cho Cuộc bầu cử sơ bộ năm 2024 trong tiểu bang Maryland

  • By adminVM
  • April 23, 2024
  • 4 views

  Black April Commemoration 2024 by Youth Ministry Of Our Lady of Vietnam Catholic Church

  • By adminVM
  • April 17, 2024
  • 3 views