Thánh Lễ & An táng NT Giuse Võ Thành Khiết, Trung Tá Cựu SVSQ K. 10 Trừơng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam

Xin chuyển đến Qúy Vị, Qúy NT và CH… Để tường và tiện việc thăm viếng, phân ưu cùng tiển đưa người quá cố đến nơi an nghĩ cuối cùng. Trân trọng… BMH Washington, D.C Báo tin Chúng tôi nhận tin buồn: NT Giuse Võ Thành Khiết, Trung Tá Cựu SVSQ K. 10 Trừơng Võ Bị Quốc Gia Việt Nam, đã từ trần vào ngày 12 tháng 11, 2014 tại Silver Spring, Maryland. Hưởng thượng thọ 82 tuổi. Linh cửu hiện được quàn tại: Hines-Rinaldi Funeral Home 11800 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20904 301-622-2290 Chương trình tang lễ: Thứ Năm và Thứ Sáu ( 20 & 21 tháng 11, 2014): từ 4:00 PM đến 8:00 PM: Phát tang, thăm viếng. Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014: Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam 11812 New Hampshire Ave. Silver Spring, MD 20904 vào lúc 10:00 AM Sau đó linh cửu sẽ được an táng tại nghĩa trang: Gate of Heaven Cemetery 13801 Georgia Ave, Silver Spring, MD 20906 (301) 871-6500 Được biết Hội Cựu SVSQ Võ Bị vùng HTĐ và Phụ cận, sẽ đảm nhận nghi thức phủ cờ Việt Nam Cộng Hòa cho Cố NT Võ Thành Khiết. BMH Washington, D.C

]]>

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours